Wesprzyj Fundację
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883) dla celów fundraisingowych (czyli pozyskiwania funduszy) oraz promocyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji Źródło Życia