fbpx

Fundacja Źródła Życia istnieje od 1992 roku. Beneficjentami jej działań jest wiele
osób z różnych grup wiekowych z ogółu społeczeństwa.
Główne działania Fundacji to:
• szerzenie wiedzy o zdrowiu i zapobieganiu chorobom
• wspomaganie lecznictwa i rehabilitacji chorych
• propagowanie zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania
• popularyzacja wolności od nałogów oraz zasad moralności chrześcijańskiej
• uświadamianie konieczności zdrowego wypoczynku i rekreacji
• dobroczynność na rzecz osób ubogich i upośledzonych.

Projekty realizowane oraz wspierane przez Fundację:
• wydawanie publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego
• program rewitalizacji i edukacji zdrowotnej NEWSTART
• ogólnopolska sieć Klubów Zdrowia
• wystawy edukacyjno-diagnostyczne EXPO ZDROWIE
• wydawanie kwartalnika ZDROWIE Z WYBORU
• blog kulinarny zdrowienatalerzu.pl
• wortalu wiedzy o zdrowiu zdrowiezwyboru.pl